SMARTCABINET, GIẢI PHÁP TÍCH HỢP THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG IT
Quảng cáo

  SmartCabinet - Giải pháp  tích hợp thông minh đã được kiểm định, cấu hình, thiết kế sẵn và đã được nhà máy thử nghiệm cho các trung tâm dữ liệu và mạng viễn thôngđạt được độ hiệu quả và tính kinh tế cao.
hoa thi upschinhhang Kinh tế - Giảm chi phí triển khai so với các giải pháp thông thường khác.
hoa thi upschinhhang Đơn giản hóa - Tối đa hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng hiện tại và việc triển khai đưa vào sử dụng chỉ mất một vài tuần.
hoa thi upschinhhang Có thể điều khiển - Thực thi được các quy định thay đổi / bổ sung, đẩy nhanh thời gian phản hồi yêu cầu của quản trị viên công nghệ thông tin.

Xem tất cả